TheraPYR4Dogs

Gedrags- en Orthomoleculaire therapie voor honden

Privacybeleid

Posted on 22 mei 2018 Reacties uitgeschakeld voor Privacybeleid

Privacyverklaring

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

 

Praktijk voor gedragstherapie / hondentraining TheraPYR4Dogs

In onze praktijk voor gedragstherapie en hondentraining TheraPYR4Dogs kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk voor onze (financiële) administratie en om later terug te kunnen vallen op de verslaglegging van consulten.

 

Onze plichten

TheraPYR4Dogs is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor dienstverlening (verslaglegging van consulten en communicatie met u);
  • voor de financiële administratie;
 • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Alle medewerkers binnen TheraPYR4Dogs hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.