TheraPYR4Dogs

Gedrags- en Orthomoleculaire therapie voor honden

Orthomoleculaire therapie

Posted on 07 mei 2020 Reacties uitgeschakeld voor Orthomoleculaire therapie

Wat betekent Orthomoleculaire therapie? Orthos betekent: “juist, recht of gezond”, moleculair betekent: de moleculen betreffende.

Met orthomoleculaire therapie trachten we het lichaam in homeostase (balans) te houden of te brengen door het creëren van een optimaal biochemisch milieu waarbij cellulaire chemische en fysische (herstel)processen de beste kansen krijgen en het zelfgenezend proces van het lichaam wordt gestimuleerd! In het hondenlichaam vinden constant in elke lichaamscel talloze biochemische processen plaats en om dit allemaal optimaal te laten verlopen heeft het lichaam voldoende aanvoer van diverse nutriënten nodig! Nutriënten die mogelijk niet allemaal worden aangevoerd via de standaard hondenvoeding. Bij het ontbreken, onvoldoende aanvoer of een hogere behoefte van één of meerdere van deze nutriënten kunnen er allerlei processen in het lichaam mis gaan, en omdat alles met elkaar in verband staat kan dit zo ook weer invloed hebben op andere processen. Met als gevolg o.a. gedragsproblemen, vage of nog niet waarneembare fysieke klachten en uiteindelijk ernstigere klachten en ziekten. Dit kan echter ook ontstaan als gevolg van stress, waarbij er een verhoogde behoefte is, stress “vreet” namelijk nutriënten en kaapt hier en daar ook nog eens wat weg. Lichaam en geest (oftewel fysieke processen en gedrag) kunnen niet los van elkaar worden gezien en het lichaam (en dus ook het brein) is eigenlijk één grote biochemische fabriek.

Voeding is de basis van een gezond leven en preventie door voeding is dan ook de grote kracht!! Orthomoleculaire voedingskunde richt zich op de rol van optimale, gevarieerde en natuurlijke voeding voor het lichaam, toegespitst op de micro-nutriënten zoals (de best opneembare) vitaminen, mineralen, anti-oxidanten, enzymen, vetzuren, bio-flavonoïden etc., en probeert dit, indien nodig, aan te vullen met suppletie en kruiden.

Let food be thy medicine and medicine be thy food!

Het (honden)lichaam is een ongelooflijk prachtige en ingenieuze machine. Opgebouwd uit cellen, die met elkaar samenwerken en communiceren. De cellen vormen weefsels en de weefsels vormen organen en orgaanstelsels. Al die cellen, weefsels, organen en orgaanstelsels werken met elkaar samen om ervoor te zorgen dat het lichaam goed functioneert en in homeostase is. Maar wat als het misgaat….? Het hondenlichaam staat hevig onder invloed van allerlei stress factoren, onjuiste of niet volledige voeding en diverse invloeden van buitenaf; een disbalans is dan een logisch gevolg. Het lichaam kan deze scheefgroei lang compenseren, maar uiteindelijk ontstaan klachten.

Orthomoleculaire therapie heeft een holistische visie en gaat op zoek naar de oorsprong van de problemen. Door het lichaam te voorzien van de natuurlijke nutriënten die het nodig heeft, tot op celniveau, wordt getracht de disbalans te herstellen zodat alle cellen, organen en orgaanstelsels weer optimaal kunnen functioneren. We richten ons op de wijze waarop het lichaam van de hond tot op celniveau functioneert en hoe we deze met vooral micro-nutriënten kunnen beïnvloeden en daardoor ontstane lichamelijke en/of gedragsproblemen kunnen ondersteunen, verhelpen dan wel verlichten. Zoeken naar de oorzaak van het probleem is prioriteit, om vervolgens deze ook daar aan te pakken. Maar ook de symptomen worden aangepakt, om de klachten direct te verlichten en verdere stress te voorkomen. Het is een persoonlijke aanpak, altijd gebaseerd op de individuele hond en waarbij ook de omgevingsfactoren, erfelijkheid, ontstaansgeschiedenis etc. worden meegenomen in de behandeling.

In de orthomoleculaire geneeskunde streven we ernaar het lichaam van stoffen te voorzien die geen schade berokkenen, maar het lichaam wel kan gebruiken, kan aanvullen, kan verwerken en zeker ook zal ondersteunen.

Wat betekent dit in de praktijk?

  • Advies voeding en suppletie t.b.v. een optimale gezondheid en een optimale weerstand voor elke hond van pup tot senior!
  • Advies voeding en suppletie bij gedragsproblemen, gewrichtsproblemen, darm- en spijsverteringsproblemen, huidproblemen…
  • Advies voeding en suppletie ter preventie van diverse degeneratieve aandoeningen en ernstige ziektes.
  • Advies voeding en suppletie als ondersteuning bij diverse degeneratieve aandoeningen en ziektes.
  • Advies voeding en suppletie voor honden met epilepsie.
  • Advies voeding en suppletie ter ondersteuning van belangrijke organen zoals de lever (ook lever-ontgifting) en de nieren.
  • Advies voeding en suppletie ter ondersteuning voor seniorhonden.
  • Advies voeding en suppletie ter ondersteuning bij sporthonden.
  • Enz….

Bij het maken van het advies maak ik tevens gebruik van de Lecher-antenne om het lichaam door te meten en zo disbalans op te sporen en daarnaast om de juiste middelen te vinden. De Lecher-antenne is een meetinstrument waarmee specifieke trillingen in het energieveld van de hond gemeten kunnen worden en hiermee kan informatie verzameld worden over organen, aandoeningen, emoties, parasieten, ontstekingen, de toepassing van suppletie/medicatie etc. Uiteraard gaat alles vooraf door een uitgebreide vragenlijst en consult, en wordt alles aangepast op het individu!

Orthomoleculaire therapie is tevens een hele mooie ondersteuning in combinatie met gedragstherapie, BAT-training en Shiatsu!

Deze informatie vervangt niet het advies van een dierenarts, het kan ook zeker wenselijk zijn om naast de meting aanvullend onderzoek bij de dierenarts te laten doen.